1. Начало
  2. Политика за доставка

Политика за доставка

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВКА

*Настоящите представляват интегрална част от цялостните Условия за ползване на Seewinesspirit (“Доставчика“), достъпни тук и следва да се тълкуват единствено посредством цялостното им съдържание.

 

1. Доставката на Стоките се осъществява чрез куриерска фирма, избрана от Клиента посредством достъпните такива в Онлайн магазина.

2. Клиентът получава Стоките на посоченият от него при извършване на поръчката адрес, или офис на избраната куриерска фирма. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси. Доставчикът не носи отговорност за недоставяне на Стоките и възникнали от това вреди спрямо Клиента, в случай че Клиентът е предоставил недействителен, несъществуващ или чужд адрес, както и че куриерът не може да се свърже с Клиента поради предоставени чужд или неправилен телефонен номер. Прехвърлянето на рискове за Клиента се осъществява при предаването, така че е важно Клиентът да вземе всички мерки, за да гарантира получаването на поръчката си на посочения адрес.

3. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Доставчик, и избраната куриерска фирма. Стоката се предава от Доставчика на избраната куриерска фирма, в срок от 1-7 (един до седем) работни дни от датата на финализиране на поръчката (изпратеното потвърждение съгласно от раздел V). Срокът може да се удължи в случай, че Стоката не е налична към момента, за което Клиентът ще бъде изрично предупреден.

4. Конкретният срок на доставката зависи от условията на избраната куриерска фирма. Доставчикът изпраща данни за куриерската товарителница на Клиента.

5. Обявената в Онлайн магазина Цена на Стоката не включва пощенски и транспортни разходи за доставка. Стойността на пощенските или транспортните разходи не се определя от Доставчика, а от тарифата на избраната куриерската фирма, и се предоставя като информация на Клиента при избиране на Стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката. 

6. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Доставчика и на куриера във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

7. При доставката Клиентът подписва предоставената от куриерската служба товарителница, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

8.1. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването й от куриер/пощенски оператор и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако в такъв случай, Клиентът не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, като това не е ограничава правото на отказ по смисъла на Раздел IX от Условията за ползване и правото на рекламации.

8.2. Клиентът има право да упражнява правото си на рекламация, както и е налице законова гаранция за Стоките съгласно правилата на приложимото законодателство, в това число Закон за защита на потребителите и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.. 

9. Стоката се доставя в качество и с опаковка, според уговореното по-долу и обичайната търговска практика. Ако не е уговорено друго, Доставчикът доставя на Клиента Стоките в собствени опаковъчни материали.